Наша визија

Друштвото за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик” дооел Скопје, е компанија во која работат стручни, професионални и искусни консултанти ориентирани кон потребите на клиентите.

Наша главна цел е да понудиме интегрирана високо стручна услуга на клиентите која ќе биде во согласност со законските норми, но и со најдобрите ЕУ и светски практики, технички норми и стандарди во областа на:

 • Унапредување на животната средина;
 • Ефикасно користење на ресурси (суровини, вода, енергија) и користење на обновливи извори на енергија;
 • Воведување и спроведување на концепт за почисто производство и анализа на животниот циклус на производите;
 • Одржливо производство и еко дизајн;
 • Подготовка на инвестициона документација во согласност со националните и ЕУ барања за апликации со проекти и проектен циклус;
 • Зајакнување на капацитетите на јавната администрација и претставници на производните и услужните фирми за теми блиски до интегрираната заштита и превентивната контрола од загадувањето на сите медиуми на животната средина.

Прочитај повеќе…

received_10207479813503323

Новости

 • ЕкоМозаик Ви ги честита новогодишните и божиќните празници! (прочитајте повеќе)
 • Погледнете за што ќе се разговара на Екомондо во Римини (прочитајте повеќе)
 • Доколку сакате да станете дел од нашиот тим (прочитајте повеќе),
 • Знете ли дека најбараните и најпосетените хотели се оние кои ја носат ознаката „ЕКО“. Доколку сакате Вашиот Хотел да ја носи ЕКО ознаката (прочитајте повеќе)
 • Експертскиот тим на ЕкоМозаик во рамките на својата палета на услуги нуди и асистенција при аплицирање за добивање на “Еко ознака” (за производи и услуги) на своите клиенти. Особено атрактивна преставува “Еко ознака” за хотелски капацитети како нивна препознатливост насочена кон грижа за животната средина, природните ресурси, а воедно и кон своите гости и околното население. Што ќе значи за Вас како сопственик/менаџер на хотел предзнакот “еко“ (прочитај повеќе)
 • Во октомври 2015 беше промовирано “Здружение на експерти за животна средина на Република Македонија ЕКО ДИЈАЛОГ” со основна цел унапредување на животната средина, примена на стандардите и висок професионализам при давање на консултантски услуги во оваа област. Еден од основачите на “ЕКО ДИЈАЛОГ“ е и Друштвото за техничко консултантски Услуги “ЕкоМозаик“ дооел Скопје (прочитај повеќе)
 • Друштвото за технички консултантски услуги „ЕкоМозаик“ дооел Скопје  од март 2014 година  како подизведувач на светски позната консултантска компанија  “EPTISA Servisios de Ingeneria” од Шпанија е дел од Надзорот на проектот за Реконструкција на железничката линија Коридор 8 Секција Куманово – Белјаковце во должина од 31 km. Покрај секојдневен надзор на спроведуваните градежни активности на терен, надзорот опфаќа и активности на следење и евидентирање како се одвива реализацијата на предложените мерки за заштита на животната средина за време на реконструкција и изградба на железничката пруга. (прочитај повеќе)

Консултантски услуги

Производни и услужни фирми               Општини, град Скопје                Владини институции              Меѓународни институции              Невладини организации

111    1     2    3    ngo

Ако Ви треба партнер во обезбедување на одржливо производство, воведување на превентивни мерки за заштита на животната средина, ефикасно користење на ресурсите и обезбедување на низок еколошки отисок на Вашата компанија, кликнете  тука

 Побарајте не заедно да ги подготвиме Вашите стратешки плански документи од областа на животна средина, да Ве информираме за најновите ЕУ практики во управувањето со вода, отпад, почва, квалитет на воздух, климатски промени на локално и регионално ниво, кликнете тука

Можеме да Ви помогнеме во обезбедување стручна помош при подготовка на национални стратешки документи, законски прописи кои лесно се спроведуваат на национално и локално ниво и при зајакнување на капацитетите на јавната администрација, кликнете тука

Нашиот консултантски тим со задоволство ќе го прифати повикот за партнерство при реализација на проекти од областа на заштита на животна средина и оценка на предлог проекти. Нашите услуги погледнете ги тука

 Подготвени сме во секое време да дадеме техничка консултантска помош на невладиниот сектор при дизајнирање на јавни кампањи, истражувања и спроведување на проекти и обезбедување на дијалог со сите чинители. Погледнете како

home

home