ЛЕАП за Општина Центар

ЕкоМозаик во соработка со Општина Центар изготвува Локален еколошки акционен план (ЛЕАП) на општината за период 2019-2024 година. Експертскиот тим со голема посветеност е насочена кон идентификација и изнаоѓање на решение за аспектите на животната средина во Општина Центар. Ги повикуваме граѓаните на општината, исто така, да земат активно учество во изработката на документот и да ни помогнат заеднички да ги идентификуваме проблемите со животната средина и да предложиме соодветни мерки за нивно решавање.

LEAP Centar