Контакт

contact us

Тел: +389 2 5206 099

Поштенска адреса:

Бриселска 4а,

1000, Скопје, Р. Македонија

Канцеларија:

Московска бр. 17а -2/9

Работно време: 08:30 – 16:30 часот

E-mail: info@ekomozaik.com

kontaktforma